top of page

למידה והשראה

על מיצ"ב וחיות אחרות

"תמונת המצב החינוכית - מודל הערכה חדש " הכריזו נציגי משרד החינוך במסיבת עיתונאים על ביטול המיצ"ב והרשת געשה. אם נצא רגע מהדיון על "האם...

מנהלים אמיצים הם מנהלים משתפים

מערכת החינוך בעולם החדש צריכה להתאים עצמה למציאות של אי ודאות ומורכבות. במציאות זו בתי הספר צריכים לאמץ דרכי התנהלות ארגונית רלוונטיות...

bottom of page