top of page
  • חגית עגור הלוי

מנהלים אמיצים הם מנהלים משתפים

עודכן: 7 באוק׳ 2019

מערכת החינוך בעולם החדש צריכה להתאים עצמה למציאות של אי ודאות ומורכבות. במציאות זו בתי הספר צריכים לאמץ דרכי התנהלות ארגונית רלוונטיות והמנהלים צריכים לעדכן את תפישת תפקידם.

שותפות הורים בבית הספר מבוססת על תפישות ארגוניות חדשניות של חוכמת המונים ושיתוף ציבור


מנהלי בתי ספר מתארים את ההתמודדות עם הורים כאחד הקשיים העיקריים שהם חווים בתפקיד וכן כמקור שחיקה משמעותי. כאשר מנהלים מבקשים להוביל תהליכי שינוי וחדשנות משמעותיים בבית הספר, התנגדות ההורים (הממשית או האפשרית) מהווה שיקול בעל משקל בהחלטתם ולעיתים חסם. מנהלים וצוותים נמצאים במתח מתמיד ביחסים עם ההורים – מצד אחד, רוצים לאפשר מעורבות חיובית של הורים בבית הספר ומאידך חוששים מגלישה להתערבות ופגיעה בסמכות המקצועית של צוות בית הספר.


בניית מודל שותפות הורים-בית ספר המגדיר את כלל תחומי השותפות, דרכי התנהלותה ודרכי התקשורת בין השותפים מאפשר לבתי הספר להפוך את ההתנהלות מול ההורים מאתגר לכוח מניע. המודל מאפשר הגדרה של רמות השתתפות שונות של הורים בתחומים שונים בבית הספר (מיידוע ועד שיתוף פעולה והעצמה), דרכי התארגנות נדרשות לקיום השותפות, המחויבות של הצדדים וחלוקת התפקידים ביניהם. המודל מאפשר הגדלה והעמקה של מעגל ההורים השותפים בבית הספר במגוון דרכים, תוך התבססות על בחירה ותחומי ענין של ההורים. הבנייה המשותפת של המודל מייצרת בין הצדדים חוויה של אמון ותחושת אחריות משותפת לבית הספר.תהליך כזה מתחיל בהתנסות של יצירה משותפת של צוות משימה הורים ומורים, שמאפשר לבית הספר לקדם פרקטיקה או תהליך שחשובים לו ועומדים על סדר היום שלו. בשלב הראשון כבר נבנית התשתית ליחסים בין הצדדים כן יש משמעות לעבודה המשותפת כיוון שיש לה תוצר רלוונטי לחיים האמיתיים ולמציאות הבית ספרית. בשלב השני אפשר כבר ללמוד מההצלחה הראשונית ולבנות את המודל השלם לשותפות. מודל השותפות הית ספרי הוא ייחודי לכל בית ספר על פי ייחודו והמגוון האנושי שבו.

המודל השלם מאפשר את המשך הצמיחה של בית הספר, במגוון דרכים ותחומים, רק שעכשיו יש לו שותפים רבים להצלחה, ומי שמניעים אותו קדימה יחד עם הצוות.


15 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page